LDL 2013

Het programma op vrijdag 15 november 2013
De dag wordt u aangeboden door het Consortium MTL.
Datum: Vrijdag 15 november 2013
Tijd: 09.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: ROC Horizon College
Umbriëllaan 2,
1702 AJ Heerhugowaard
Programma
08.00 – 09.00 uur Ontvangst
09.05 – 09.05 uur Opening door uw gastheer, Willem Rojer
09.05 – 09.30 uur Introductie op de dag door dagvoorzitter Marcel Michon
Presentatie: Duurzame Logistieke Concurrentiekracht van Nederland
09.30 – 10.00 uur In bussen naar de HuisVuilCentrale (HVC)
10.00 – 11.00 uur Groep A Presentatie HVC
Groep B Rondleiding HVC
11.00 – 12.00 uur Groep A Rondleiding HVC
Groep B Presentatie HVC
12.00 – 12.30 uur Busrit langs de Stad van de Zon (met uitleg van Reint Mellema, en Klaas Wever in de bus)
12.30 – 13.15 uur Lunch Horizon College
13.15 – 13.30 uur Inleiding middag programma door Marcel Michon
14.15 – 14.30 uur Presentatie: Stad van de Zon, door Reint Mellema
14.30 – 15.00 uur Presentatie: Direct mail, door Nic Oud
15.00 – 16.00 uur Workshop Thema 1, 2 en 3 in drie groepen
16.00 – 16.15 uur Pauze
16.15 – 16.45 uur Terugkoppeling resultaten uit de workshops, door Marcel Michon
16.45 – 17.00 uur Afsluiting door dagvoorzitter en dankwoord Willem Rojer
17.00 – 17.30 uur Netwerkborrel

 

Wat mag u verwachten?
Bij aankomst staat de koffie klaar en ontmoet u veel collega’s.
Marcel Michon laat de zon opkomen en schetst de contouren van deze dag.
Vanaf uw binnenkomst vragen wij u om uw invallen, ideeën en opmerkingen in steekwoorden bij te houden.
Na een introductie wordt u met bussen naar de HuisVuilCentrale (HVC) gebracht. U krijgt hier een presentatie en een rondleiding en krijgt een mooie een inkijk in de afvalverwerking.
Op onze terugreis naar Heerhugowaard bezoekt u de ‘Stad van de Zon’, hét CO2-neutrale voorbeeld van leven. Met de toelichting in de bus krijgt u een beeld van de vele bijzonderheden in deze wijk.
In de middag krijgt u een presentatie over ‘De Stad van de Zon’ en over het bedrijf Nic Oud Direct Mailing. Daarna gaat u in groepen aan de slag met het door u gekozen thema.
U kunt uit de volgende Thema’s kiezen:
De Huisvuilcentrale (HVC)
Gespecialiseerd in het verwerken van afval.? Wat komt daar allemaal bij kijken? Verzamelen (afvalbrengstations, ondergrondse containers, bovengrondse inzamelpunten, afvalkalender), verwerking (verbranding, van afval naar grondstof, gft, plastic, glas enz.), verspreiding (restproducten afvoeren, grondstoffen uitleveren e.d.)
De Stad van de Zon
Een CO2 neutrale woonwijk. Planologische ontwikkeling; gebruik zonne-energie, eilandenstructuur, veel groen, centrumgebied is voorzieningengebied. Realisatie; hoe is de wijk gebouwd? Aanvoer- en afvoer bouwmaterialen, energievoorziening, slimme samenwerkingsverbanden. Leven in de wijk; duurzame oplossingen voor wonen, werken en verkeer.
Nic Oud?Direct mailing
Verpakken en verzenden van mailingen en magazines, opslag en voorraadbeheer. Printen, adresseren, sealen, couverteren, enz. Welke gevolgen zijn er in de vervoersstromen met de opkomst van webwinkels?? Maatschappelijk ondernemen door inzet personeel met een beperking.