2019 – Workshops Ochtend

Alle workshops in de ochtend vinden plaats bij Van der Valk, Tiel
1.A. Hybride Leren bij Van der Valk 
Door: Chris Raaijmakers, docent Hotellerie   

Onderwerp:
Leren in de praktijk van het bedrijf, waarbij meerdere opleidingen aan de orde komen op een praktische en brede manier. Voor leerlingen die nog niet weten wat ze willen.

Beschrijving:
Ga mee ‘on tour’ op onze gastlocatie en kom op plekken waar je als hotelgast normaal gesproken niet komt! Ontmoet studenten van ROC Rivor die hier hybride leren en ga met de gastheer in gesprek over hoe deze vorm van onderwijs door de samenwerkingspartners is opgezet. Laat je inspireren door dit succesverhaal, ontmoet studenten, opleiders en docenten en neem dit idee mee naar jouw ROC. Bovendien krijg je een kijkje achter de schermen van de hotellogistiek. Er zijn veel verschillende goederenstromen. Hoe zijn die op elkaar afgestemd om de processen in het hele hotel efficiënt te laten verlopen?
1.B. Masterclass: PPS in RIF Logistics Valley
Door: Jacqueline Bijlsma, projectleider Beroepsonderwijs in Logistics Valley, ROC Nijmegen, ROC Rivor, Graafschap College. 

Onderwerp:
Samenwerking tussen drie ROC’s en het georganiseerde bedrijfsleven in verschillende regio’s. Wat levert dit op? Welke blijvende effecten zijn er? Hoe werkt een RIF-aanvraag?

Beschrijving:
Tijdens deze masterclass wordt u meegenomen in een aantal algemene begrippen: Wat is een PPS? Wat is een RIF? Wat is Katapult?
Daarna krijgt u een concreet voorbeeld uit de praktijk waarin u meer leert over de do’s en de dont’s. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:
– Hoe en met welke partners is deze PPS tot stand gekomen? 
– Waar moet je op letten bij de start?
– Wat was de ambitie in 2017 en waar staan we halverwege?
– Wat zijn de successen van deze PPS en waar zien we knelpunten? 
– Welke rol heeft het practoraat? 
– Hoe is de samenwerking verlopen tussen de 3 ROC’s?
– Welke kansen geeft deze PPS bij de invulling van het kwaliteitsplan van ROC’s?
– Hoe gaan we verduurzamen?
1.C. Practoraat
Door: Ronald Beckers, practor Logistics Valley, ROC Nijmegen, ROC Rivor, Graafschap College.

Onderwerp:
MBO Leerlingen leren projectmatig werken met echte projecten uit het bedrijfsleven. Een voorbeeld van vraaggestuurd onderwijs.

Toolkit: 
Sinds een aantal jaar kent het mbo zogenaamde ‘practoraten’. Als praktische tegenhanger van de lectoraten in het hbo, dragen practoraten bij aan het vakinhoudelijke en onderwijskundige vernieuwing in het mbo. Een practoraat biedt een leeromgeving waarin mbo-docenten en -studenten met het regionale beroepenveld samenwerken aan actuele vraagstukken uit het vakgebied. De practor geeft sturing aan die samenwerking.
In de logistiek zijn er in Nederland twee practoraten en dus twee practoren. Ronald Beckers is practor logistiek van een practoraat waarin de logistieke opleidingen van drie mbo’s uit de Gelderse regio Logistics Valley zijn vertegenwoordigd, te weten ROC Nijmegen, ROC Rivor uit Tiel en het Graafschap College uit Doetinchem. Jaap Vos is practor logistiek voor het Summa College uit Eindhoven.
Jaap en Ronald verzorgen op 8 november een rondetafelbijeenkomst over de samenwerking tussen logistieke opleidingen en het bedrijfsleven. Ze spreken over hun ervaring als practor en over de rol van praktijkgericht onderzoek in het mbo. Er is voldoende ruimte om ook je eigen ervaringen en ideeën te delen.
1.D. Digitale didactiek: Internet of Things & Micro:bit
Door: Richard Meijer, Randsteden IT

Onderwerp:
De 21ste eeuw en hoe docenten daarop in kunnen spelen in de lessen.
Hoe leert de nieuwe generatie?

Beschrijving: 
In deze workshop laten we zien hoe je zonder te programmeren een oplossing kunt maken om bijvoorbeeld de luchtkwaliteit (CO2), temperatuur en luchtvochtigheid te meten en in kaart te brengen met Excel. Daarnaast laten we mogelijkheden zien van de Micro:bit en de ontwikkelingen hiervan binnen het onderwijs. We laten hands on toepassingen zien die direct in de lessen gebruikt kunnen worden.
1.E. Digitale didactiek: Office 365 / One note / Screenbeam
Door: Richard Meijer, Randsteden IT

Onderwerp:
De 21ste eeuw en hoe docenten daarop in kunnen spelen in de lessen.
Hoe leert de nieuwe generatie?

Beschrijving: 
De digitale leermiddelen zijn op dit moment in overvloed aanwezig binnen het onderwijs. Maar hoe maak ik nu de keuze welke digitale tools ik ga gebruiken en nog belangrijker: Hoe zet ik ze op een didactische manier in binnen het klaslokaal? In deze workshop nemen wij u mee in het gebruik van Office 365 en andere beschikbare tools. Wij laten u zien hoe ze uw werk eenvoudiger kunnen maken maar ook een stuk leuker. Onderwerpen die voorbij komen zijn bijvoorbeeld: digitaal toetsen, draadloos presenteren, online samenwerken en persoonlijke leerpaden.
1.F. Drones in de logistiek
Door: Sem van Geffen, trainer/ontwikkelaar, Koning Willem 1 college

Onderwerp:
Wat is de invloed van drones in de logistiek? Een toekomstvisie en oefening met drones.

Beschrijving: 
Drones in de logistieke sector? Internationale bedrijven als Amazon en DHL experimenteren er al volop mee. Met de nieuwe Europese wet- en regelgeving die eraan komt, worden de mogelijkheden in Nederland medio 2020 ook groter. In deze workshop leert u vliegen met een kleine drone en wordt u op enthousiaste wijze meegenomen in de wereld van de drones door Sem van Geffen en Sander Welgraven (Drone Class).
1.G. Virtual Reality  – wat zijn de mogelijkheden?
Door: Tim Nijland, VR Owl 

Onderwerp:
VR en AR in het onderwijs. Welke kansen liggen er en welke toepassingen zijn er al?

Beschrijving: 
Ontdek en beleef de ongekende potentie van virtual- en augmented reality in het onderwijs. Leer aan de hand van praktijkcases op welke wijze deze technieken nu én in de toekomst ingezet worden. Beleef zelf de waarde hiervan aan de hand van een live demo. Zie met eigen ogen de toekomst van educatie! 
1.H. Masterclass Roadmap Sociale Innovatie 
Door: Fred Nooijen, Projectleider Social Innovator Logistics Limburg, Fontys

Onderwerp:
Met een blik op de toekomst met zoveel onzekerheden is de volgende vraag een belangrijke.
Hoe stomen wij de nieuwe generatie klaar en wat is daarin de taak van het onderwijs? 

Beschrijving: 
Gezamenlijke actie voor toekomstbestendige logistieke sector. De logistiek kampt met grote uitdagingen. Nieuwe (ICT-) technologieën, automatisering en duurzaamheidseisen veranderen de sector in rap tempo. De logistiek is echter sterk versnipperd, traditioneel, en heeft een weinig positief imago, terwijl er enorme krapte op de arbeidsmarkt heerst. Anders denken over organiseren, samenwerken en (personeel) managen; sociale innovatie is vereist.Dit gaat niet vanzelf. Vanuit de Topsector Logistiek is daarom met partners een meerjarig actieprogramma, de Roadmap Sociale Innovatie, ontwikkeld. Hoofddoel is bedrijven op onderbouwde, praktische wijze via Sociale Innovatie te ondersteunen bij hun uitdagingen.Fred Nooijen, projectleider bij het KennisDC logistiek Limburg en docent bij Fontys Hogescholen, licht de Roadmap Sociale Innovatie in een interactieve sessie toe. Hij schetst de 3 actielijnen van de Roadmap en gaat in op de initiatieven die vanuit deze actielijnen reeds zijn gestart.
1.I. Serious Gaming: Ontwikkel mee aan een mobiele supply chain game
Door: Marloeke Werst, 21CC

Onderwerp:
Jongeren zitten continu op hun telefoon. Denk mee in het ontwikkelen van een mobiele game voor MBO-4 studenten.

Beschrijving: 
Studenten houden van hun mobiele telefoon, laten we daar gebruik van maken! Denk en ontwikkel mee aan een mobiele supply chain game voor studenten waarin ze de wereld en functies binnen de sector Transport en Logistiek ontdekken. Verschillende vaardigheden worden getest, zoals communicatie, oplossingsgericht denken en planning. Gaandeweg doen ze steeds meer logistieke kennis op door verschillende rollen aan te nemen. Door middel van steeds ingewikkeldere opdrachten en puzzels komen ze weer een level hoger. Om deze game inhoudelijk goed te ontwikkelen zodat u deze in uw les kunt gebruiken, is uw input van groot belang. In deze workshop wordt u verdeeld in teams die samen aan de slag gaan om ideeën, grove opdrachten en casussen in te zetten op een spelbord. Welke 21steeeuwse vaardigheden moeten aan bod komen en wanneer? Welke kennis moeten ze wanneer hebben? Denk mee en creëer een game die studenten uitdaagt!
1.J. Masterclass Zorglogistiek 
Door: Peter Smith, docent, Logistics, internationalisering en ondernemerschap, Blended learning coach, Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE), Deltion College

Onderwerp:
Wat is zorglogistiek en welke ontwikkelingen spelen daarbij een rol?

Beschrijving: 
Zorglogistiek speelt een belangrijke rol om de bedrijfsvoering in ziekenhuizen te verbeteren. Zorglogistiek heeft betrekking op alle processen rond de zorg voor patiënten (patiëntenlogistiek) en de benodigde goederen, zoals bedden en hulpmiddelen (goederenlogistiek). In deze masterclass ga je aan de slag met casussen uit de praktijk van het Ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan diagnosetrajecten waarbij er dubbelingen van onderzoek zijn omdat een verwijzing onduidelijk was. Of de planning van een operatiekamer die onvoldoende is afgestemd op de beddencapaciteit. Of patiënten die te lang een ziekenhuisbed bezet houden, omdat er geen goede aansluiting naar thuiszorg is. In de zorglogistiek is nog veel te winnen om de kwaliteit van de zorg om hoog te krijgen. Vanuit uw kijk op de logistiek wordt u uitgedaagd om in groepjes met verassende oplossingen te komen voor de zorg, maar ook voor het onderwijs. Zodat de uitkomst van deze masterclass direct inzetbaar is in het onderwijs. U maakt kennis met een masterclass in een nieuwe opzet, waarbij de laatste ontwikkelingen in het werkveld aan de orde komen, maar ook nieuwe didactische werkvormen worden ingezet en er aandacht is voor het belang van de 21stecentury skills. Denk ook aan het inzetten van een Learning Community waarbij (zorg)professionals elkaar kunnen inspireren en kennis uitwisselen.
1.K. Werkzaak Rivierenland
Door: Laura Snoek 

Onderwerp:
Hoe ga je om met doelgroepen in het onderwijs? Wat heb je nodig om speciale doelgroepen goed te faciliteren? De statushouder als praktijkvoorbeeld.

Beschrijving: 
Met diverse projecten bereidt Werkzaak Rivierenland statushouders voorop werk in onze arbeidsmarktregio Rivierenland. Werkgevers vertelden ons dat zij geen goed beeld hebben van wat het betekent als een statushouder bij een bedrijf komt werken. Vanuit deze vraag is de training Cultuurproof ontstaan. Speciaal voor de landelijke dag van de logistiek voor docenten hebben wij deze training aangepast aan de situatie in het onderwijs. We gaan in op vragen zoals:
– Wat is handig om te weten over cultuurverschillen?
– Welke ondersteuning is passend?
– Hoe bereid je leerlingen voor?
Wij hopen u in deze workshop kennis te laten maken met wat praktische handvatten.